Zwroty
Mają Państwo prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni od momentu jego otrzymania. Decyzji o zwrocie nie muszą Państwo uzasadniać. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, należy poinformować sklep o decyzji w formie listownej lub elektronicznej. W tym celu proszę skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępny w wersji PDF lub w wersji WORD). W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, gotówka jest zwracana na Państwa konto bankowe. Zwracane produkty należy wysłać na własny koszt w terminie nie późniejszym niż 14 dni od poinformowania o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Koszt przesyłki jest jedynym wydatkiem, jaki Państwo ponoszą w związku ze zwrotem. Prawo do zwrotu nie obowiązuje, jeżeli dostarczony w zapieczętowanym/zamkniętym/zakręconym opakowaniu towar został otwarty (po otwarciu opakowania – ze względu na cechy jakościowo-ilościowe produktu oraz jego mikrobiologiczną czystość – zwrotów nie uwzględnia się). 

Reklamacje
Sklep (Sprzedający) ponosi odpowiedzialność za wady towaru. W przypadku stwierdzenia wad towaru Zamawiający może złożyć reklamację, przesyłając ją drogą elektroniczną lub listowną na adres sklepu bądź bezpośrednio na adres producenta (umieszczony na opakowaniu produktu). Zamawiający, odsyłając reklamowany towar do Sprzedającego, proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr zamówienia, adres e-mail oraz o szczegółowe opisanie wady towaru i przedstawienia swoich roszczeń. Zamawiający, który składa reklamację, proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. paragonu fiskalnego lub faktury VAT). Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni.

Otrzymaj 5% rabatu na start i zapisz się do naszego darmowego newslettera: